EN / CZ 50 m2 veřejného prostoru

Zábor veřejného prostoru, který viditelně postrádá jakýkoli účel

Doba trvání: 54 dnů (4. 9. – 27. 10. 2010)

Lokalita: Palackého náměstí, Praha – český „Hyde Park“- úřady schválené „nejsvobodnější“ místo v zemi, kde se mohou konat veřejná shromáždění bez ohlášení

Zvykli jsme si už na to, že nám může kdokoliv ukrajovat z našeho prostoru? Je veřejný prostor pouhou fámou?

Náš prostor ve společnosti je vymezen právními předpisy, stejně jako nám ploty předurčují možnosti volného pohybu.

Až pokusem o překročení těchto hranic zjistíme, v jak ohraničeném prostoru žijeme - že nejsme až tak svobodní, jak se může zdát. Nabýváme pocitu, že individualita dneška je odsouzena k existenci mezi příkazy.

click here to PHOTOS